Studentské práce pro Bienále Brno 2014

07.01.2014 17:30

    Všichni studenti, tvořící svá díla v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013, se mohou přihlásit na letošní 26. mezinárodní bienále grafického designu Brno. Moravská galerie přijímá díla týkající se grafického designu (např. knihy, plakáty, nové písmo, webové stránky, časopisy atd.). Z přijatých prací porota vybere ty, jež se stanou součástí Mezinárodní přehlídky Bienále Brno, která bude zcela nově otevřena všem pracím vytvořeným v rámci škol, a oproti minulým ročníkům ponechá stranou tvorbu profesionálů. Přihlášky nejsou nijak zpoplatněny, na adrese www.bienalebrno.org je lze vyplnit do konce ledna 2014.  (mv)

 

—————

Zpět