Soutěž ke kampani WAZA

16.03.2015 13:45

    Zoo Brno nabízí žákům základních škol a gymnázií možnost zapojit se do soutěže v rámci kampaně WAZA (Světové asociace zoologických zahrad a akvárií), která letos nese název „Biodiverzita – to jsme MY“ a klade si za cíl pomoci nám všem lépe porozumět propojení člověka a přírody. Biodiverzita – rozmanitost života v přírodě, její silné propojení s našimi životy i s naší budoucností – to je téma, které by mělo děti poučit a inspirovat v letošní soutěži. Zamyslet se, co všechno máme se zvířaty společné a jak i zdánlivě malý čin může mnoho změnit. Uzávěrka soutěže je 7. dubna 2015 a slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 25. dubna 2015 v rámci oslav Dne Země.

    Cílem soutěže je zvýšení povědomí žáků základních škol a nižších ročníků gymnázií o nutnosti ochrany životního prostředí a změny životního stylu. Soutěž má tři kategorie:

    1. Výtvarná soutěž – určená pro 1. a 2. třídu ZŠ. Může se jednat o libovolnou malířskou techniku, její výběr je zcela ponechán na učitelích a žácích.

    2. Literární soutěž – pro žáky 3. až 5. třídy. Úkolem je vymyslet pohádku, ve které bude vystupovat alespoň jeden ohrožený druh zvířete.

    3. Literární soutěž – pro žáky II. stupně. Úkolem je vymyslet povídku v rozsahu max. 3 normostran, jejíž téma souvisí s letošní kampaní.  (MB)

—————

Zpět