Q v Senici

17.05.2013 09:05

    Třicet pět výtvarníků – malířů, sochařů, grafiků a fotografů – členů mezioborového uměleckého Sdružení Q se sídlem v Brně vystavuje od 16. května do 14. července 2013 na Slovensku v Záhorské galérii Jána Mudrocha v Senici. Výstava nazvaná Quis, quando, quomodo (Kdo, kdy, jak) je již 49. výstavou Sdružení Q, které bylo založeno v roce 1969 a záhy poté byla jeho činnost zastavena. Dnes Sdružení Q čítá na 120 členů v sekcích výtvarné, divadelní, literární a hudební. Ze zakládajících členů vystavují v Senici Marie Filippovová, Jozef Jankovič, Jan Rajlich st. a Miroslav Šimorda, z umělců, kteří byli přijati do obnoveného Sdružení Q po roce 1989 například Zdena Höhmová, Marián Mudroch, Marie Plotěná, Antonín Odehnal, Jan Rajlich ml., Jiří Šindler, Jindřich Štreit a mnozí další. Na vernisáži vystoupilo hudební seskupení Ensemble Marijan pod vedením jednoho z konzulů Sdružení Q a rektora brněnské JAMU Ivo Medka, úvodní slovo pronesla kurátorka výstavy Dana Janáčková ze senické galerie.  (red)

—————

Zpět