Podzimní komentované procházky

24.09.2014 13:30

    Turistické informační centrum města Brna připravilo na závěr turistické sezony 2014 už tradiční a velmi oblíbené podzimní komentované procházky. S kvalifikovanými průvodci se lze v průběhu měsíce října vydat na procházku po stopách historie a dozvědět se spoustu zajímavostí o městě Brně. Nabídka letošního ročníku obsahuje hned čtyři novinky. Celý cyklus procházek otevírá v sobotu 4. října 2014 více než tříhodinová procházka „Nohama mnohýma Brnama“, kde Ing. arch. Roman Čerbák spolu s Ing. arch. Martinem Klenovským objasní zájemcům na vybraných příkladech urbanistický vývoj města. Následuje rozjímavý víkend, kdy se s průvodkyněmi vydáme do ztichlých uliček jak ústředního, tak židovského hřbitova. V sobotu 18. října dopoledne navštívíme v rámci procházky „Co Brnu zanechal Theophil Hansen“ mimo jiné Besední dům, který je dílem tohoto významného dánského architekta. Tentýž den odpoledne čeká na všechny milovníky historie okruh s názvem „Bestia triumphans“, který se věnuje místům, jež se zásadně změnila následkem masivního bourání, přestavby a výstavby na přelomu 19. a 20. století. Okruhem provede vynikající PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D., z Filozofické fakulty MU. V sobotu 25. října se uskuteční procházka, která zájemcům přiblíží zajímavé stavby na trase od Moravského až po Konečného náměstí. A konečně celý cyklus zakončí dne 26. října procházka „Dva pilíře obrany roku 1645“, která nás mj. zavede až do krypty jezuitského kostela.  (av)

 

—————

Zpět