Noví ředitelé škol

31.05.2012 19:30

    Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 31. května 2012 jmenovala do funkce dalších 46 ředitelů škol a školských zařízení. Svých funkcí se ujmou 1. srpna 2012 na dobu šesti let. "Tak jako při předcházejících případech, v naprosté většině konkurzů uspěli stávající ředitelé, nových je přibližně pětina. Současně jsme vypořádali také všechny připomínky, které před jednáním rady dorazily. Všichni radní se s nimi mohli seznámit. V naprosté většině případů rada rozhodla podle doporučení konkurzní komise,“ řekl náměstek jihomoravského hejtmana Stanislav Juránek. „Dnes jsme dotáhli do téměř úplného konce velký úkol, kdy jsme se museli vyrovnat se změnou školského zákona. Do počtu 150 nám zbývají pouze čtyři školské příspěvkové organizace. Věřím, že do konce července dokončíme do konce i tato výběrová řízení,“ dodal. (jk)

—————

Zpět