Kde nechal tesař díru

01.08.2013 14:20

    Technické muzeum v Brně připravilo další z akcí, které návštěvníkům ukazují tradiční řemesla a um našich předků. Pod názvem "Kde nechal tesař díru ... na Šlakhamru" se uskuteční v sobotu 3. srpna 2013 v technické památce Šlakhamr nedaleko Žďáru nad Sázavou. A jak už název napovídá, půjde hlavně o dřevo a práci kolem něj. Dřevo je tradiční materiál, který provází člověka po celý život. V minulosti byly tyto vazby ještě intenzivnější, neboť dřevo bylo i základem domu. Na Šlakhamru lidové stavitelství připomíná malá výstava fotografií a především ukázky ručního opracování trámu. Z dalších řemesel lze zhlédnout práci na hrnčířském kruhu, tvorbu drobných výrobků z kůže a především kováře, kteří ke Šlakhamru neodmyslitelně patří. Tato památka totiž bývala kovárnou, kde se zpracovávala železná ruda. Jádrem provozu bylo velké kladivo – buchar, poháněné vodním kolem. Pracovalo se i na ručních kovadlinách. Ukázky kování budou probíhat po celý den.  (hb)

—————

Zpět