Exerimentální tavba železa

17.05.2013 11:20

    Ve Staré huti u Adamova se bude několik květnových dní tavit železo. Na programu jsou tavby v rekonstrukcích kusových železářských pecí užívaných v tradiční metalurgické oblasti střední části Moravského krasu v období raného středověku. Tavby proběhnou v rekonstrukcích raně středověkých kusových vestavěných pecí s tenkou hrudí, raně středověké peci typu fajszi z Maďarska a laténské šachtové peci se zahloubenou nístějí. Experimenty se budou konat po všechny tři dny a jejich výsledky budou následně kovářsky zpracovávány. Z programu vybíráme:

22. 5. – pražení železné rudy, příprava železné rudy, vysoušení pecí, tavba
23. 5. – tavby / přednášky (večer v prostorách muzejní expozice ve Staré huti)
24. 5. – tavby / kovářské zpracování železných hub a kování jednoduchých výrobků

    Současně bude probíhat výpal dřevěného uhlí v milíři. Milíř bude postaven 18. a 19. května a zapálen v pondělí 20. května 2013. Časový program je vázán na prováděné výrobně technologické postupy a je možné jej stanovit pouze přibližně. Akce je určena zejména pro odbornou veřejnost. Na Workshop navazuje v sobotu 25. května 13. Setkání ve střední části Moravského krasu pořádané Technickým muzeem v Brně, Správou CHKO Moravský kras, Archaiou Brno, o.p.s., a dalšími s programem ukázek raně středověkých technologií.  (om)

 

—————

Zpět