Distancují se od Tradičního plesu

07.02.2014 14:10

    Společnost Veletrhy Brno se důrazně distancuje od akce Tradiční ples, který v prostorách pavilonu A na výstavišti pořádala agentura Seekers Projects. „S organizací tohoto plesu jsme neměli nic společného, agentura si od nás pouze pronajala prostory pavilonu A. Stejně tak jako zklamaní návštěvníci, i my zvažujeme uplatnění sankcí vůči pořádající agentuře za poškození dobrého jména brněnského výstaviště,“ uvádí mluvčí BVV David Pokorný.  (dp)

 

—————

Zpět