Brněnská růže v Rajhradě

14.11.2012 10:00

    Již po sedmnácté se letos koná každoroční mezinárodní floristická soutěž Brněnská růže. Zakladatelem a ředitelem tohoto „dne květin“ je florista Slávek Rabušic, pořadateli jsou SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad a brněnská společnost Vonekl, s. r. o. – velkoobchod s květinami a floristickými doplňky. Floristika je slovem s obsahem ne každému běžně známým a tak stojí za připomenutí, že se věnuje nejen sledování výskytu rostlin na určitém území, ale je také naukou i uměním aranžování a vázání květin. Zatouláme-li se do hlubin minulosti, možná se rozvzpomeneme, že Flora byla bohyní květin a zahrad. Paradoxem dávných bájných dějin je, že díky zázračnému květu, který Flora darovala kolegyni Iunoně, tato povila boha války Marta. Vraťme se však do současnosti: Letošní 17. ročník Brněnské růže se koná v pátek 16. listopadu v zrekonstruovaných prostorách letního refektáře Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě. Pro veřejnost ve dnech 17. a 18. listopadu od 10 do 16 hodin.

    Brněnská růže je počtem soutěžících i návštěvností největší akcí tohoto druhu u nás. Blízkému Rajhradu náleží od roku 2005 jiný primát. Na zdejší SOŠ zahradnické vznikla Národní genetická banka růží. Dnes soustřeďuje kolem dvou set odrůd této květiny básniky nejopěvovanější. (jš)

—————

Zpět