Areál Veletrhů Brno je na prodej

21.08.2013 20:55

    Text dopisu primátorovi německého města Düsseldorf a předsedovi dozorčí rady veletržní společnosti Messe Düsseldorf, která je rozhodujícím majitelem a. s. Veletrhy Brno, schválili radní města Brna. Düsseldorfská společnost chce svůj vlastnický podíl ve Veletrzích Brno prodat a žádá o jeho odkup. Brněnský primátor Roman Onderka informoval, že městská rada schválila písemnou odpověď majoritnímu akcionáři – Messe Düsseldorf s tím, že město Brno pokračuje v přípravě na možný odkup akcií. Brněnský magistrát vybírá firmu, která ohodnotí majetek Veletrhů Brno. To je první krok k tomu, aby mohlo nastat obchodní jednání. Primátoři obou partnerských měst si v čilé korespondenci vyměňují informace o svých krocích přípravy transakce. Aby nevycházeli z rozdílných posudků různých majetkových odhadců, měli by se domluvit na společném postupu. Dle Onderky pokud chce město Brno něco koupit, musí si nechat udělat ohodnocení kupovaného majetku, aby mohlo věřit nabídnuté ceně a mohlo nastat jednání. Prodávající může důvěřovat ocenění, které dostane z Brna, ale nic mu nebrání v tom, aby si pořídil cenový odhad vlastní. Onderka nevidí problém, aby obě strany zasedly se získanými podklady k jednacímu stolu, až k tomu budou adekvátní podmínky.  (vž)

—————

Zpět