V nakladatelství KEY Publishing vyjde publikace

Země Visegrádu a migrace

10.01.2018 12:05

    Vědecká monografie „Země Visegrádu a migrace“ je zcela unikátním projektem a výsledkem více než dvouleté spolupráce mezinárodního týmu vědeckých pracovníků. Sumarizuje teoretické poznatky z oblasti migrace, integrace a reintegrace v kontextu bezpečnosti zemí Visegrádské čtyřky zahrnuje i praktické poznatky lidí, jejichž hlavní pracovní náplní je ostraha státních hranic národních států V4.

Členění knihy

    Monografie je členěna do 20 kapitol a je určena široké čtenářské obci, studentům, odborníkům, lidem působícím v ozbrojených a integrovaných záchranných složkách a všem, komu není lhostejná budoucnost země, v níž žijí. Zájem čtenáře bezpochyby zaujmou již názvy kapitol a jejich obsah, např.: Vývoj integračních úvah, snah a koncepcí, Migrace a migrační teorie, Mezinárodní migrace v období globální hospodářské krize, Migrační a azylová politika Evropské unie, Migrační politika Evropské unie z pohledu Poláků, Hlavní faktory a přístupy k bezpečnosti Evropy a nová bitevní pole 21. století, Bezpečnostní aspekty migrace zemí V4, Migrace do zemí V4 – prognóza, Nedostatky v uplatňování dublinského systému jako praktického nástroje solidarity unie, Vývoj migrace a vývoj současné migrační krize, Migrační a azylová politika Slovenské republiky versus globální bezpečnost nebo nebezpečnost?, Postoj Evropské unie a jednotlivých vlád V4 k migrační krizi, Alternativní metody posouzení bezpečnosti státu.

    Kniha se vymyká z běžného rámce odborných publikací šířkou záběru a pohledem odborníků na danou oblast čtyř středoevropských zemí České republiky, Maďarska, Polské a Slovenské republiky. V publikaci je zařazen terminologický slovník, abstrakt a shrnutí v češtině, maďarštině, polštině, slovenštině, jazycích anglickém a německém, řada grafů, tabulek, schémat a fotografií. To vše činí publikaci zajímavější a vědeckou teorii přijatelnější. Čtenář po knize najisto sáhne, když jej zaujme určitý problém a bude na něj hledat odpověď. Autorský kolektiv je přesvědčen, že občané zemí V4 chtějí jasné odpovědi na aktuální otázky související s jejich bezpečností. V tomto ohledu je překládaná kniha nezklame.

    Publikace vyjde v nakladatelství KEY Publishing do konce března 2018. Zakoupit ji bude možné v běžné síti knihkupectví nebo na e-shopu www.keypublishing.cz.

PETR ROŽŇÁK