ÚOHS patří v oblasti bid riggingu v EU k velmi úspěšným

24.08.2020 14:25

    Kartelové dohody patří k nejzávažnějším porušením soutěžních zákonů ve všech zemích s tržní ekonomikou. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se sídlem v Brně je v odhalování kartelových dohod typu bid rigging, které jsou speciálním druhem zakázaných dohod, k nimž dochází zejména při zadávání veřejných zakázek, jedním z nejaktivnějších v celé Evropské unii.

    O praktiku bid rigging jde například tehdy, když se zájemci nebo uchazeči o veřejnou zakázku, u kterých by se jinak předpokládala vzájemná konkurence, před podáním nabídek dohodnou, že nebudou podávat pro zadavatele nejvýhodnější nabídku. Naopak ale zvýší cenu či sníží kvalitu zboží či služeb poptávaných ve výběrových řízeních. Cílem takového jednání je ovlivnit výsledek soutěže o zakázku a zvýšit částku vítězné cenové nabídky, kterou vítěz výběrového řízení získá.

    Předseda ÚOHS Petr Rafaj BrnoŽurnálu potvrdil, že pro náš soutěžní úřad je odhalování bid riggingu jednou z dlouhodobých priorit. „Sektorem, v němž bylo podle analýzy odhaleno nejvíce bid riggingových dohod, je stavebnictví, dále pak oblast nefinančních služeb a dopravy,“ uvedl předseda Rafaj. Připomněl, že dohody typu bid rigging v sobě principiálně zahrnují jak prvky cenové dohody, tak rozdělení trhu, tedy dva typy nejzávažnějších hardcore (tj. tvrdé, silné) omezení hospodářské soutěže. Vzhledem k tomu, že dohody typu bid rigging bývají pravidelně zaměřeny na veřejné zakázky, narůstá jejich společenská škodlivost i tím, že mají přímý negativní dopad na veřejné rozpočty, když nezákonným způsobem odčerpávají finanční zdroje, které by mohly být pro veřejné účely využity jinak.

    Podle analýzy mezinárodní agentury Policy and Regulatory Report, která se specializuje na poskytování zpravodajství, statistických a analytických materiálů týkajících se ochrany hospodářské soutěže a poskytování veřejné podpory, patří český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže k nejaktivnějším antimonopolním úřadům v oblasti boje proti zmíněným kartelovým dohodám. Z údajů o odhalených a potrestaných bid riggingových kartelech ve 24 evropských zemích v období let 2016 až 2019 vyplývá, že nejúspěšnější byl francouzský soutěžní úřad s 20 odstíhanými případy a ihned po něm následuje právě ÚOHS s celkem 15 případy. Dále se pak umístilo Lotyšsko s jedenácti a Polsko s osmi případy.

KRISTIÁN CHALUPA

 

Foto: archiv ÚOHS