Přerovský primátor spáchal podle Vladimíra Hučína trestný čin

Údajně měly být nasazeny i bezpečnostní složky

10.12.2019 10:15

    Válečný veterán 3. odboje a bývalý politický vězeň Vladimír Hučín podal ve čtvrtek 5. prosince 2019 na příslušném obvodním oddělení Policie ČR trestní oznámení na přerovského primátora Petra Měřínského. Důvodem tohoto jeho kroku byla skutečnost, že primátor za Hnutí ANO Měřínský zakázal Konfederaci politických vězňů ČR, Klubu angažovaných nestraníků, Sokolům a některým dalším organizacím vystoupit s projevy k výročí listopadové revoluce na náměstí Tomáše G. Masaryka v Přerově.

    „Upozorňuji, že pan primátor Měřínský své rozhodnutí zdůvodňoval tím, že je nutno zachovat důstojnost a že má obavy, aby v projevech nebyl zmíněn premiér České republiky Andrej Babiš a jeho nomenklaturní zařazení v KSČ a prokázaná spolupráce se Státní bezpečností,“ vysvětluje Hučín. Podle něj primátor Měřínský dokonce rozhodl, že namísto zmíněných organizací promluví bývalý primátor Petr Dutko, o kterém věděl, že byl před 17. listopadem 1989 mimořádně aktivním členem SSM, KSČ a i po listopadu 1989 setrvával v KSČ. Hučín dále konstatuje, že Měřínský tím zpochybnil demokratický vývoj v této zemi, čímž spáchal trestný čin i ve věci umožnit svobodné vyjádření občanů k současné situaci. Dodává: „Dále měl při případném porušení jeho zákazu připraveny bezpečnostní složky, které by tomuto svobodnému vystoupení zamezily, a to i v případě, že by nesouhlasné projevy neobsahovaly žádný dehonestující obsah vůči komukoliv z přerovských radních, zastupitelů, notabene současné vládní politiky.“ Zákaz primátora Měřínského vyvolal v řadách bývalých politických vězňů, Klubu angažovaných nestraníků a dalších rozhořčení a na základě tohoto stavu se Vladimír Hučín jako předseda přerovské pobočky KPV rozhodl podat na jmenovaného trestní oznámení.

    „Spolu s dalšími se domnívám, že v daném případě zneužil svoji pravomoc, a to v zájmu hnutí ANO, které bylo založeno konfidentem StB Andrejem Babišem,“ konstatoval tento předlistopadový politický vězeň. Primátor Petr Měřínský se již v předvečer přerovských oslav pádu totality vyjádřil, že nechtěl mezi zájemci o proslov selektovat, kterým vystoupení na vzpomínce pořádané městem umožní a kterým ne, a proto se rozhodl takto.

    Pokud ovšem některým konkrétním subjektům přerovský primátor Měřínský přímo zakázal na shromáždění k listopadovému výročí vystoupit, je zcela zřejmé, že k podivné selekci z jeho strany skutečně došlo. Opravdu svérázný přístup ke svobodě u příležitosti výročí pádu komunismu. Proč se ale zbytečně divit? Jsou to prostě Babišovi lidé, které od posledních voleb drží u moci komunisté.

KRISTIÁN CHALUPA