Rok po metanolové aféře

05.09.2013 09:45

    Je tomu již rovný rok, co v Česku vypukla metanolová aféra. Připomeňme, že metanol je jednoduchý alkohol, jehož původ spočívá v destilaci dřeva, odkud pochází jeho dřívější název dřevitý líh, který je určený pro technické účely. V dnešní době se jeho výroba provádí samozřejmě řízeným chemickým procesem.

    Při běžném pohledu lze tento druh silně jedovaté lihoviny zaměnit s alkoholem určeným pro konzumaci. Tato skutečnost v sobě skrývá podobně zákeřnou možnost, jako si splést smrtelně jedovatou holubinkou bílou se žampionem.

    Metanolový problém, myšleno ve velkém, nastal před rokem v takovém rozsahu, že si ho povšimly i kontrolní orgány, kdy zemřelo něco kolem padesátky lidí s navýšením několikanásobného počtu osob s těžkým poškozením zdraví.

    To ovšem nebyl počátek působnosti metanolu v řadách veřejnosti, kdy se tento zákeřný útočník objevoval již mnohem dříve, ale ve velmi omezeném rozsahu. Jednou zemřela jedna oběť tu a druhá támhle, takže úmrtí tohoto druhu bylo lakonicky shrnuto v diagnóze, že se dotyčný uchlastal, no a protože se na prosekturu kontrolní orgány moc nehrnou, tak bylo vše vyřešeno. A tak metanolové podhoubí, bez zásahu kontrolních orgánů, začalo bobtnat. K obhajobě tohoto tvrzení přispíval fakt, že se z většiny jednalo o osoby, která společnost s příchodem demokratického systému začala lidově nazývat „bezdomáči“, nebo šlo o další druh lidí na pokraji společenského zájmu. V každém případě to byli jednotlivci, nikoli lidská kvanta.

    Příčina koncentrace metanolu s konzumním alkoholem měla jednoduchou podstatu v nižší výrobní ceně.

    Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu až … do ní sám padá, hovoří záměrná zdvojenost asi dvou nejznámějších přísloví, u nichž kompletní významovou podstatu není potřeba dopisovat až do konce.

    Zjednodušeně řečeno, někdo to někde přepískl a v tomto případě pořádně.

    Že by někdo z oficiálních výrobců, neřkuli proslavených firem záměrně přidával do svých produktů přísadu metanolu v zájmu nárůstu zisku, lze označit za absurdní, protože by to mělo obdobný následek, jako kdyby kasař, poté co udělal káču, by na místě činu položil svůj občanský průkaz.

    V pozadí byli s určitostí jiní ptáčkové.

    „Hodné jazyky“ mluví údajně dokonce až o údajné záměně celé cisterny s metanolem, kdy si to hoši trochu popletli, a malér se začal klubat na světlo boží. To mimo jiné, protože rozptyl personálního rozsahu postižených na značném geografickém prostoru napovídal, že tohle už není samo sebou. A tak se s tím začalo něco dělat. A roztáhla se opona absurdního děje, kdy se ukázalo, jak je celý kontrolní systém v nedbalkách. Ten se nejprve dopustil kuriozity, že vytáhl všechny lidi, které měl po ruce a kteří měli i nohy, aby mohli běhat od čerta k ďáblu, kdy u některých scházela příručka základního povědomí o tom, co mají kontrolovat a co stojí v jejich vlastních předpisech! Došlo k mnohému ztrapnění se, kdy se nejeden z kontrolních orgánů domáhal na láhvi přítomnosti kolku, který dle rozhodnutí jeho nadřízených na láhvi nebyl vůbec potřebný. Do stejného ranku absurdity spadalo telefonování dotyčného kontrolora někomu, kdo měl být o jednu stránku předpisů znalejší než dotyčný ve snaze dosažení základních poznatků!

    Jeho počínání způsobovalo komičnost rovnající se případnému počinu řidiče autobusu, který by stál na semaforu a volal na dispečink, že momentální svítí červená a že potřebuje vědět, zda může jet nebo ne?!

    Aktivita, aktivita, aktivita bylo heslem té doby a ta musela být vidět, aby bylo patrné, jak eminentní zájem je na zjišťování a vypátrání viníků metanolové aféry.

    Aktivity bylo přehršel, ale efektivity, že by ani do pěti nenapočítal. Tak se narychlo někdo zatknul, s patřičným vytroubením do světa, že ho už máme, pak byl puštěn, což se takticky pomlčelo, a kauza se bezmocně valila dál, jak ji vývoj samovolně nasměroval.

    Že metanolová kauza je celý komplex důvodů, je nasnadě. Podle mne je už základem to, že někteří naši spoluobčané jsou schopni do sebe obrátit džber kdejakého patoku, protože je to laciné. Bohužel my Češi jsme takoví ochlastové, že jsme se propili na čelní světovou příčku v ožralství! Promiňte, ale vše je u nás už tak daleko, že nelze jinak než nazývat věci pravým jménem!

    Pivo je jasné, ale třímáme už i palmu prvenství ve spotřebě tvrdého alkoholu a podle renomované americké agentury Bloomberg na základě statistik OSN a Světové zdravotnické organizace, která nejenže zmíněné údaje uvádí, ale dodává, že se nás to týká i ve spotřebě drog!

    Tak co už na to říci? Bohužel asi to, že jak kdo zasel, tak i sklízí, potažmo, že když jsme nechali růst dřevo v lese naplano bez šlechtických účelových zásahů rodiny, škol a společnosti, tak nám dnes vyrostl prales tohoto druhu neřestí, z nichž se bude velmi obtížně hledat nějaký průchod ven. Jestliže jsme na tom tak, jak uvádí agentura Bloomberg, což když se rozhlédneme kolem, tak zřejmě nebude nikterak daleko od pravdy, tak pro nás staré bude nejmoudřejší rychle umřít, než se dožít toho, že budeme muset v podlamující se poloze nosit mladé duševní invalidy na svých bedrech.

    A ještě slovo k metanolu. Jak rychle a hlučně kauza narostla, tak ve stejném tempu, ale v tichosti vyšuměla. Je sice určitý počet zatčených, a osobně nepochybuji, že s metanolem mají něco společného, ale navzdory tomu, jsou to jen okvětní lístky masožravé rostliny, jejíž životodárný a kotvící kořen tkví ve značné hloubce. Je zde jedna malá potíž, že se dodnes neví, jaký má ta hloubka rozměr a v jakém směru se nachází!

    A to by měli řešit a vyřešit ti, kteří jsou za to placeni.

JIŘÍ ŘEZÁČ z Větrníku