Unikátní projekt:

Rekonstrukce 2 500 let staré lodi vyplula na moře

26.07.2017 09:05

    Archeologové z Univerzity v Haifě postavili rekonstrukci lodi z doby 500 let př. n. l. a 17. března ji slavnostně vypustili na moře. Nyní zkoumají, jak se taková plavidla ovládala a jak si poradila se středozemními mořskými proudy a větry.

    Jde o rekonstrukci lodi Ma’agan Michael, jejíž vrak byl nedaleko stejnojmenného kibucu objeven roku 1985. V přibližně dvoumetrové hloubce jej tehdy našel amatérský potápěč Ami Ešel. Loď byla v mimořádně dobrém stavu díky písku, který ji po 2,5 tisíce let pokrýval. Restaurování trvalo do roku 1999. Od té doby je vrak vystaven v Hechtově muzeu. Nález byl důležitý zvláště proto, že se v troskách zachovala kotva, 2,5 tisíce let stará lana a bedna s loďařským náčiním. Právě to umožnilo archeologům použít stejné nástroje a techniky.

    Dobrovolníci na stavbě repliky pracovali pod vedením prof. Yaacova Kahanova dva roky. Pokusně ji poprvé spustili na hladinu v prosinci, krátce předtím než Kahanov zemřel. Vypuštění na první plavbu se však mohlo uskutečnit až nyní.

    „Ono je těžké to obdivovat, když se na tu loď podíváte a vypadá jak z filmu,“ prohlásil Avner Hilmann z Izraelského památkového úřadu. „Ale když vejdete dovnitř, tak zjistíte, že je tam skoro deset tisíc šroubů a desetitisíce hřebů. Ještě před dvěma lety jsme nevěděli, jak to udělat.“

    Nyní se budou stavitelé učit loď ovládat. To může pomoci k pochopení systému starověkých obchodních cest, které už před tisíciletími propojovaly Evropu a Blízký východ.  (eb)

 

Replika lodi Ma’agan Michael poprvé vyplula z haifského zálivu na moře minulý prosinec.