Příspěvek k česko-rakouským vztahům a nejen k nim…

18.06.2018 10:05

    S panem Rainerem König-Hollerwögerem se česká veřejnost mohla setkat již v roce 2015, kdy v češtině vyšla jeho knížka Na ulici… u silnice, popisující pátrání po dívce zmizelé v rakouském příhraničí. Dodnes nevyjasněný únos vyvolal nejen odezvu v rakouské veřejnosti, ale stal se i základem projektu, který upozorňoval na ranou dobu devadesátých let, kdy se hranice a silnice v příhraničí nestaly jen spojnicí přátelství a nových začátků, ale taky zónou zločinu a podivných obchodů. Tu knížku do češtiny přeložily a k vydání připravily dvě dobře známé brněnské dámy: Erika Bezdíčková a Pavla Váňová. Z té doby se taky datuje spolupráce obou dam se zmíněným panem Rainerem König-Hollerwögerem. Připravily totiž k vydání (ve spolupráci s M. Čermákem) i další knížku tohoto autora: Metamorfózy v česko-rakouských vztazích očima pamětnice holocaustu. Vyšla v Rakousích v roce 2016 a v češtině počátkem tohoto roku. Onou pamětnicí je – Erika Bezdíčková. Autor totiž, seznámiv se s jejími osudy osvětimského dítěte, zprostředkovává už řadu let setkání paní Eriky s rakouskými školáky, studenty a veřejností. A nejen to, jako hudebník – varhaník, klavírista a skladatel ztvárňuje osudy paní Eriky v hudebních variacích, jimiž doprovází její besedy.

    Knížka Metamorfózy v česko-rakouských vztazích je příspěvkem rakouského autora ke vzájemnému porozumění našich národů a taky upozorněním na stále existující a dokonce vzrůstající protižidovské nálady v mnoha zemích Evropy. Knížku přivítaly svými proslovy významné osobnosti rakouského veřejného života – Sebastian Kurz, spolkový ministr pro evropské záležitosti, Jan Sechter, bývalý velvyslanec ČR v Rakousku a Polsku, Erwin Pröll, zemský hejtman Dolního Rakouska a další.

    A my poděkujme paní Erice a její přítelkyni Pavle Váňové, za jejich neutuchající, činorodou, dnes zvláště potřebnou práci na veřejném poli.  (lav)