Prezidentská známkomluva

05.07.2017 14:50

    Nejsem filatelista, byť jako kluk jsem poštovní známky taky sbíral. Snad proto si všimnul v novinách článku o jistém mladém filatelistovi, který v mezinárodní soutěži získal první cenu za uspořádání své sbírky. Zaujalo mě to zřejmě až tak, že se mi o té jeho sbírce v noci zdálo. Ve snu jsem listoval v jeho systematicky uspořádaném albu – naše květena, exotická fauna, osobnosti techniky, spisovatelé, olympijští vítězové, nobelisté… a ejhle, naši prezidenti, a v jakém to zvláštním uspořádání. V první chvíli jsem si myslel, že mladému sběrateli ujela ruka, když některé z prezidentů instaloval do polohy hlavou dolů. No ano, začal jsem se usmívat, kluk přesně vystihl míru jejich zásluh. Na čelném místě Tomáš Garrigue Masaryk i jeho nástupce Edvard Beneš stojí hrdě, u Emila Háchy, který prezidentoval v období okupace, si chlapec asi nebyl tak docela jistý, a tak mu přisoudil pozici neurčitou, ani na nohou, ani na hlavě. Zato následující trojice Gottwald, Zápotocký, Novotný nekompromisně padla na hlavu. Zvláštní řádek věnoval v čestné poloze Ludvíku Svobodovi. Jeho následovníka Gustáva Husáka povalila nejen sametová revoluce, ale skácel ho ve své známkomluvě i filatelista. Pak Václav Havel – opět čestné místo na stránce. Zato další Václav, tedy Klaus, byl nekompromisně položen vpravo, no a ten současný, Miloš Zeman, upadl prozatím vlevo a je docela možné, že bude nakonec přeinstalován… No, jak asi?

JIŘÍ C. ROUPEC