Pohádka, či příběh?

05.08.2020 11:35

    Příběhy se mají vyprávět. Nejen psát. Příběhy totiž vytváří nejen cele civilizace, ale i tvář společnosti, ve které se vyprávějí. Zvlášť ty staré a možná již zapomenuté. Vyprávění, totiž vždy umožňuje přenést smysl a poučení sdělení do současné doby. Tím se liší příběh od pohádky, ve které se lze pouze těžko dopátrat obsahu jejich sdělení.

    Důvod mého velmi zjednodušeného rozeznání příběhu od pohádky je ten, že Vás chci požádat o pomoc. Pomoc rozeznání rozdílu mezi pohádkou a příběhem, který vám budu vyprávět.

    Kdysi mi ho vyprávěl jeden můj kamarád, kterému ho vyprávěl zas někdy jiný. Dlouho jsem nad tím příběhem přemýšlel. A myslím si, že jsem udělal dobře, protože dnes se mi díky tomu žije o mnoho lépe. Kdo ví, jak dlouho tento příběh koluje mezi lidmi.

    Je to zvláštní, ale tento dle mého názoru příběh, zní ze začátku jako pohádka. A když jsem ho slyšel poprvé, tak mě jeho konec velmi překvapil.


Vlevo: Král v zrcadle. – Vpravo: Král v chodbě.

    Vyprávění začíná:

    Byla jednou dvě království. Jednomu říkejme Dobré království a tomu druhému Zlé.

    V tom Dobrém království vše kvetlo. Vše prosperovalo. Král, který tu zem spravovával, tak svůj hrad přeměnil na knihovnu. Lidé tam chodili kdykoli se jim zachtělo. Každý si tam totiž podle svých možností a schopnosti nabral vědomostí a poznatků, co potřeboval. Stal se tím, čím se stát chtěl. Pasáček se dočetl, jak pást svěřené stádo, jak ho ochránit a zavést ho zpět do ohrad či chlévů. Lékař se dozvěděl všechny novinky ze svého oboru ze svého oboru navíc ke své práci. Takto to mohl provést i kdokoli jiný.

    Lidé v tom království byli k sobě laskaví a ohleduplní. Lesy byly silné a mohutné. Jejich pole úrodná. Voda průzračná a čistá.

    V tom druhém království měli také všeho dostatek. Lišili se však svým přemýšlením. Jejich továrny nejenže zásobily a zaměstnaly všechny lidi, ale i jejich mysl. Smog a odpad z továren, který nestačili spotřebovat, zamořil nejen jejich území, ale i jejich uvažování. Přes všechen svůj dostatek, smog a zloba vyvolávala závist jednoho k druhému.

    Z té závisti se rozhodli se svým králem napadnout sousední království. Vymysleli to tak, že bakterií Hlouposti otráví všechny prameny vody sousedního království.

    Král Dobrého království, ve kterém se mohl každý rozvíjet podle svých možností a schopností, se dozvěděl o útoku na poslední chvíli. A tak po zemi nechal rozhlásit, že si má každý podle svých možností a schopností má nabrat tolik vody, aby útok zlého království přestál do doby, kdy se prameny zase samy svým proudem vyčistí.

    Pasáček, statkář, doktor, šlechtic výzvu svého dobrého krále uposlechli. Král miloval svůj lid i svou práci, a tak o to s větší lítostí ze svého hradu sledoval, jak pasáčkovi došly jeho zásoby čisté vody a nezbylo mu, než se napít vody zamořené bakterií Hlouposti.

    A tak se stalo, že čistá voda došla i statkáři, kterému nezbylo nic jiného, než se napít zamořené vody, stejně jako před ním pasáček. Oba dva zhlouplí se vydali za doktorem, aby je vyléčil. Tomu však už také došla voda stejně tak i jako šlechticům království, a tak se společně vydali na kopec na hrad za svým králem. Poslednímu, který se díky svým možnostem a schopnostem nenapil vody otrávené bakterií Hlouposti, tudíž nezhloupl.

    Ve své hlouposti, s klacky a hořícími pochodněmi bouchají na vrata své knihovny. Ve své zlobě ji chtějí zapálit, zničit a na svého krále za vraty křičí, sprostě mu nadávají a vyhrožují.

    Král moc dobře ví, že vrata dlouho nevydrží. Cítí zodpovědnost za knihovnu, ve které jsou uchovány veškeré vědomosti kdysi dobrého království. Ví, že se prameny řek a s ní i studny jednou samy vyčistí od bakterií Hlouposti. A pak i všichni lidé jeho království, které má stále rád.

Ten král / královna jsi! Co uděláš?

    Snad mé vyprávění tohoto příběhu pomůže někomu dalšímu, tak jako pomohlo mně.

    Možná i vaše převyprávění tohoto či jiného příběhu pomůže rozjasnit tvář nejen druhému, ale i společnosti, ve které žijeme.

    ... Váš názor, jestli toto vyprávění je pohádkou, či příběhem, můžete sdělit na Fb profilu tohoto příběhu.

https://www.facebook.com/Poh%C3%A1dka-%C4%8Di-p%C5%99%C3%ADb%C4%9Bh-581617755860801/

    Nebo tam můžete vložit pouze svůj obrázek – svou vlastní ilustraci tohoto příběhu. Žádný názor na tento příběh se nebude na Fb stránkách tohoto příběhu mazat. Je to ostatně vizitka jednotlivce, jeho království. Malovat ilustrace k tomuto příběhu můžou i vaše děti, a vy je za ně vkládat na Fb stránky tohoto příběhu, nebo na svých profilech.

(Tento článek je volně šiřitelný.)

Autor: PAVEL VAGNER