Plastika to nejsou jen silikonová prsa, vysvětluje MUDr. Kubek

29.11.2015 10:55

    To co je skryto pod pojmem plastická chirurgie, se měli možnost dozvědět účastníci besedy na uvedené téma pořádané společností Větrník, o.s., kdy hlavním aktérem veřejné přenášky byl plastický mikrochirurg MUDR. Tomáš Kubek Ph.D. z prestižní kliniky plastické a estetické chirurgie u sv. Anny, detašované pracoviště Královo Pole, Berkova ulice.

    Mladý 36letý mikrochirurg, s kterým jsem měl možnost se seznámit za okolností více než dramatických, v nichž jsem dosáhl na další z mých osobních dramatických zážitků, a to na operačním stole na zmíněné klinice. Místu děje a zároveň i následnému pobytu předcházelo mé řezání živého plotu, kdy se pode mnou v prostoru zvýšeného terasu zaviklala dlaždice a já v předtuše pádu jsem se instinktivně chytil prvního opěrného bodu mně po ruce, kterým byla motorová lištová pila, která mně způsobila nejen estetickou, ale i zdravotní újmu v podobě uříznutého levého malíčku na ruce a rozřezání šlach a kostí na dalších prstových končetinách. Dostal jsem se do opatery výše uvedeného plastického mikrochirurga, který ihned při svém příchodu na sál mě upoutal tím, co by mělo být u každého chirurga samozřejmostí, ale jak mnozí víme z vlastních zkušeností, nebývá tomu pokaždé zvykem.

    Touto předností byl jeho lidský přístup k pacientovi. To není ani tak vlastnost, ale spíše genetický dar, který se nelze naučit na žádné škole, nebo si ho vyčíst z knížek. Je to výslednice lidského projevu, ve složitosti pojímání svého života, tak i schopnost vžít se do pocitu ostatních, která vyplývá z povahy člověka, jež bývá v takovém případě umocněna vztahem dotyčné osoby ke své profesi, kdy tato kombinace je vizitkou vlastností a schopností každé osoby.

    Hlavním profesním zaměřením doktora Kubka jsou operační plastické a estetické zákroky horních končetin a obličeje včetně poranění a regenerace periferních nervů.

    Absolvent lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, s atestací v oboru plastická chirurgie, měl prostřednictvím svého pracovního zaměření si naplnit svůj vysněný profesní sen. A ve svém záměru za vytčeným cílem vykročil tou správnou nohou, kdy se dokonce dostává na jedné ze svých stážových cest až do amerického Bostonu, kde se setkává ke svému úžasu, s českou ikonou plastické chirurgie MUDr. Bohdanem Pomahačem, který proslul první úplnou transplantací obličeje na světě a jenž obdržel od České transplantační nadace cenu za rozvoj v oboru a od prezidenta Zemana v letošním roce medaili za zásluhy. K velkému úžasu i poctě mladého stážisty se mu od plastické světové kapacity dostává osobního pozvání na večeři, při níž se práh vědomostí zdárně se rozvíjejícího adepta plastické medicíny, rozšiřuje o řadu významných poznatků.

    V besedě ve Větrníku se zájemci dozvídají jaké rošády s podobou lidského těla je v současnu možno provádět. U žen lze tukové polštáře v oblasti břicha a pozadí, proměnit v podobu tvaru poprsí při jejich absenci. A to nejenom za účelem estetického působnosti, ale též při jejich amputaci při onkologickém onemocnění. V otázce, která lidská část těla je nejvíce předmětem zásahů plastických chirurgů, se na prvém místě umístily horní končetiny, s nimiž lidové kutilství se snaží něco neustále vytvářet.

    Pohled na kompletně oddělené dlaně či předloktí vyvolává až pocitovou vlnu hrůzy, jejíž kulminační výše nabude uklidňující proměny při následném pohledu zkompletované podoby původního stavu, kdy po složitých mikrochirurgických procedurách se paže nejenom nalézá v původní podobě originální vizáže, ale i funkčnosti.

    Specifikou úrazů, které lze nazvat jedničkou v plastické chirurgii, je práce s tzv. okružní pilou, lidově nazývané cirkulárka. Na příčině je nejenom nesoustředěnost, ale i přehnaná rutina, jež bývá v těchto případech oním kamenem úrazu. Ale, jak se účastníci dozvídají, na vině bývá mnohdy i použití rukavic, které se značným procentem podílejí na příčině úrazu, kdy přítomnost způsobuje ztrátu citu pro řezný úkon a následky bývají často fatální. Otřesné snímky, ale především reálným dopadem jsou úrazy způsobené psem, respektive tzv. bojovými plemeny. Zejména útoky psů typu „pit“ a „bul“ či rottweiler a dalších, mají na povrch lidského těla doslovně devastující účinky. K nim náleží skalpace vlasové pokrývky včetně kůže. Pohled v tomto případě na půvabnou ženu, která je zbavena své vlasové okrasy, místo níž je ke spatření krvavý obraz těžce zraněné hlavy, je devastující.  Rovněž to platí při práci s rotujícími přístroji na pracovišti nebo v kuchyňském prostředí, kde dlouhé a nezahalené vlasy jsou magnetem pro tento typ úrazu. Ale při následném pohledu, v němž v hlavní roli třetí sudičky se zjeví práce plastického mikrochirurga, jíž dominuje opět svůdná ženská hříva v původní podobě i funkčnosti, je důkazem výšin, jichž je schopna současná plastická chirurgie dosáhnout. A opět pes, tentokrát v druhém dějství. MUDr. Kubek předkládá další obraz, který je přístupný pouze pro otrlé a ve kterém on sám hrál hlavní roli.  Útokem psa (dodejme, že jeho impulsem nebývá pokaždé pouze bojový čtyřnožec, ale mnohdy až naivní a nepochopitelné chování člověka), konkrétně stafordšírským teriérem, došlo k ukousnutí nosu a k dovršení všeho k jeho pozření samotným psem. Co teď? Došlo k jeho usmrcení (rozuměj psa!) vyjmutí ukousnutého smyslového orgánu a převozu na plastickou kliniku v Brně-Králově Poli. Celý problém navyšovala hodnota psího pH v žaludku (kyselost a zásaditost tekutin), která zrychlovala procento rozkladu lidské tkáně, po jejímž kulminačním bodě by byla transplantace znemožněna. Chirurgický zásah se ocitl v té chvíli na mezní hranici možnosti. Přesto u brněnských lékařů došlo k rozhodnutí operovat, byť to již v dané chvíli byla hra vabank, v níž ostatně nebylo co ztratit, ale pouze získat. V krátkosti vyjádření, povedlo se! V současnu nepatrná jizvička na operovaných místech není u muže žádným životním problémem, a život v tomto případě kráčí svým jistým krokem dál.

    Mnoho, přemnoho vět, statí a článků by bylo možné napsat na téma plastická mikrochirurgie. Ale protože se jedná o obor rozmanitý, spokojme se tentokrát s tímto stručným popisem z besedy s MUDr, Kubkem Ph. D. v jehož navíc populárním podání se přítomní dozvěděli, že plastika nejsou jen silikonová prsa, jak tento obor vnímá většinová část populace.

JIŘÍ V. ŘEZÁČ