Naše město je sociálně citlivé

18.02.2013 17:45

    Jsem rád, že žiju v našem městě. Okolo zuří dravý kapitalismus, neohlíží se na sociální spravedlnost a úctu k člověku, leč my jsme naštěstí jiní, sví. Úklid u nás na radnici ve výběrovém řízení nedávno například vyhrála firma, která se zavázala, že bude přednostně zaměstnávat znevýhodněné spoluobčany na trhu s pracovními silami. Takoví jsme my!

    Přiznávám, překvapilo mne, když se ve dveřích kanceláře objevila paní uklízečka o berli a v pracovní době. Pustila se čile s hadrem do díla. Když jsme se ji snažili nasměrovat jinam, ukázalo se, že je asi i hluchá. Jinak si nedovedu vysvětlit její urputnost.

    Koukám na svůj upatlaný pracovní stůl a přesvědčuji sám sebe, že jsme i přesto dobří. Na tu trochu nepořádku okolo a v ulicích jsme si už přeci zvykli. Hlavně že se lidem u nás ve městě dobře vede a dávky dostávají jen ti, co pracovat nemohou.  (bor)