Koleje se v dálce klamně sbíhají

04.08.2013 15:25

    Koleje mají optickou zvláštnost, že se při přímém pohledu v dálce sbíhají. Víme, že ve skutečnosti tomu tak není, že se jen jedná o nedokonalost naší zrakové soustavy, která v tomto případě jaksi vidí „šejdrem“. Ovšem, není to ojedinělá nedokonalost pohledu, která souvisí se železnicí, do jejíž výbavy náleží kolejniční svršek, který je nesen železničním spodkem.

    Pokud jsme se pohroužili do posledních událostí u Českých drah, a.s., tak jsme měli možnost zjistit, co se tam všechno sbíhalo a též rozbíhalo. Pro lepší pochopení nazvěme svrškem představenstvo, dozorčí radu a valnou hromadu. Spodkem jsou všichni ti, kteří přispívají do státní kasy, z níž dráha čerpá prostředky na svoje výdaje, protože si na sebe nevydělá. Nicméně to jí nebrání financovat různé projekty, protože když dostane, tak co by nerozhazovala, neboť z cizího krev neteče…

    A spodek musí platit bez ohledu, zda má s vlaky něco společného nebo nemá a nese tak celý český státní drážní (s)vršek a jeho bezbřehé rozhazování na svých bedrech!

    Pardón, v zájmu objektivity je třeba podotknout, že České dráhy převážením nákladu, tedy ČD Cargo, a.s., a (osob???) též něco vydělají, ale v příměrovém významu tolik, jako bychom chtěli od auta při jeho prázdné nádrži, aby nás někam dovezlo. Takže když se na vše podíváme ryze kupeckým „má dáti – dal“, což je železná alfa i omega ekonomiky, tak pasiva v případě Českých drah dávají aktivám těžké K.O. již v prvním kole!

    „A přece se ocelová kola souprav českých železnic točí!“ Bohužel nikoli přece, ale přesto! Ovšem kdyby jenom to! Jestli nemám peníze, nemohu si koupit ani lízátko za korunu. Příjem musí být vyšší než výdej, protože chtít ohřát vodu na 20 °C tím, že do ní budu házet led, nelze.

    Prostě kdo má málo, tak i málo vydává, protože na to prostě nemá.

    Ale České dráhy tuhle rovnici vyškrtly ze svého náhledu na přímá ekonomická pravidla, a zanesly je do pravidel nepřímých, kdy platí, respektive doplácí, ten, kdo má nějaké peníze a dráhou třeba vůbec nejezdí. Že k tomu musí mít požehnání ministerstva dopravy a vlády, netřeba zmiňovat.

    A na co všechno, že to spodek Českým drahám přispívá? Není žádným tajemstvím jejich bývalé aktivity na velkých golfových turnajích, těžké miliony na rozvoj kinematografie a na soukromé železniční nemocnice v rukou pana Chrenka a další investice v desítkách miliónů na polikliniky v několika městech. Vše je smluvně ošetřeno, tedy v pořádku – podepsán bývalý generální ředitel Žaluda.

    Podívejte se na příjem generálního ředitele podniku, který je v zadluženosti 23 500 000 000 Kč,-!!! (dvacetřiapůlmiliardykorunčeských). Že by takový ředitel neměl pobírat ani korunu? V normální společnosti určitě ne. Ale ve společnosti České dráhy, a.s., ve státním vlastnictví, nikoli. Co nikoli? Naopak! Ten poslední generální – nyní už předposlední – po dobu pěti let pobíral půl milionu Kč měsíčně, tj. 6 milionů korun ročně. Dodejme, že přiznaných. O bonusech se přitom raději ani nemluvilo. A protože za vysokou funkci na dráze – podle drážní a tedy i státní logiky – přísluší i vysoká odměna, tak vyhozený generální ředitel dostane na cestu 12 milionů korun, pro případ, že by nějak strádal!

    Nejlépe se k tomuto problému vyjádřil nový železniční generál Dalibor Zelený, prohlášením, které už ani nestojí na hlavě, ale dokonce ani ne na uchu, cituji: „Když mohou mít manažeři u soukromých firem platy i ještě vyšší, tak proč by je neměli mít i u státních podniků? Ať je mají, když jsou za nimi výsledky…!“ V této komické odpovědi mně schází návod, co se má v jeho úvaze považovat za výsledek?

    V bývalé společnosti se mnozí pokoušeli vydělat si podle tehdejšího hesla: “Nerobit a zarobit!“ Ale ne každý byl takový inteligent, aby obsah takového rčení převedl do výsledku. Ovšem vývoj od té doby pokročil a zdá se, že už se na to přišlo! Alespoň nový pan generální ředitel Českých drah, a.s., nám poskytuje návod, jak to vše provést, aby takovéto sumy na výplatních páskách byly legální, kdy na dotaz zda takový plat je v pořádku či nikoli, prohlásil, že: „ Výplatní suma, která je posvěcena smlouvou, v pořádku je!“

    – Povšimněme si, že o podmínce konkrétního výsledku není řeč. –

    Takže nám přihořívá a víme, kterým směrem se vydat. Podle této citace vyplývá, že pokud jsme ve státním sektoru, tak není potřeba dělat účelově, hospodárně, ekonomicky, což mimochodem vše dohromady jedno jest, ale mít to napsané ve smlouvě. Takže nezapomeňte!

    Z uvedeného tvrzení plyne, že zřejmě papaláši Českých drah, a.s., pojímají svou přítomnost ve firmě tak, že čím větší ztráty, tím i vyšší platy! A když se podíváme na ekonomické ukazatele dalších státních společností, tak nelze konstatovat jinak, než že toto protisměrné ekonomické pravidlo, platí nejenom pro papalášské (s)vršky železničních koridorů, ale i pro další pohlaváry státních společností, kteří tímto způsobem jezdí a jezdit budou potud, dokud ochotně držící spodek po kterém se oni – v těžce minusové progresi luxusně vozí – pod přetížeností jejich nároků, jednoho dne neroztrhne!

JIŘÍ ŘEZÁČ z Větrníku