Když v moderování méně znamená více

20.08.2013 21:15

     Být moderátorem znamená znát mnoho z oboru, ale taktéž i mimo obor. Ale ani to nestačí, aby ten, kdo dělá s někým rozhovory, byl dobrým moderátorem, protože k tomuto řemeslu je zapotřebí mít tzv. boží požehnání, které nenahradí sebelepší univerzita světa.

    Moderátorem, tím dobrým či výborným, se člověk musí narodit, kdy bez rozmyšlení musí jít správná myšlenka z úst přesně ve směru chtěného záměru. Moderátor nesmí přemýšlet, co řekne. Za něho musí mluvit onen zmíněný boží dar, a pokud jej moderátor neobdržel, nemá smysl, aby tuto profesi, i třeba v amatérském pojetí, vykonával.

    Abychom si pro úplnost řekli, co moderování vůbec je? Bohužel bývá často zaměňováno s konferováním nebo s komentováním.

    Moderování je řízení debaty nebo provádění rozhovoru.

    Jedná se o náročnou mluvní disciplínu, kterou lze ve sportu přirovnat k rychlopalné střelbě z pistole. Tam také nelze něco zaměřovat nebo vyměřovat, prostě bum, prásk se snahou se trefit do černého.

    Předpoklad, aby mohl být člověk dobrým moderátorem, musí korespondovat s nadáním, například romských či černošských hudebníků, z nichž někteří neznají ani noty, nepřemýšlejí, v jaké tónině by se mělo hrát, zdali má zrovna teď přijít nota čtvrťová, půlová nebo celá.

    Prostě se to vezme a je to přesně tam, v provedení přítomnosti hlavy i paty. Moderátorský post je nevděčný a zároveň nebezpečný v tom, kupříkladu oproti píšícím novinářům, že výkon se provádí teď, s tím, že vyřčené slovo nevrátíš. Kromě toho musí v projevu být přítomen řečnický krasopis a to bez kostrbatosti, v doprovodu lehkosti a grácie projevu.

    To je prosím v té nejstručnější charakteristice definice základního předpokladu, co musí mít ten, kdo se chce stát moderátorem, protože na tento základ je nutno postavit mnoho a mnoho dalších souvislostí.

    To, o čem se, a to ve velké stručnosti, zmiňuji, není z nějakých vyčtených šedivých teorií, ale z mé dosavadní osmadvacetileté zelené praxe komentátora i moderátora na Masarykově okruhu, v Mostě či na Slovakiaringu a dalších menších závodech či společenských akcích.

    Zpravidla v mém případě platilo, že kam jsem přišel, tak jsem mnohdy ani nevěděl, o čem ta akce je. Na závody se nepřipravuji, protože jsem v přípravě lajdák a též sklerotik, který si to stejně nezapamatuje, a ponechávám to na božím daru improvizace. Prozatím mě boží prozřetelnost pokaždé podržela, a to i v případě, když jsem šel do bitvy, v níž se utkala moje touha o zápis do Guinnessovy knihy rekordů, v mém případě komentování závodu bez jediného přerušení po dobu 27 hodin, která se utkala se soupeřem, který proti mně bojoval v dresu zdravého rozumu a zdraví (myšleno zdravotní hledisko). Že jsem tuhle blbost přežil při životě i onom zdraví (i když jsem se na chvíli již ocitl v stavu zbláznění se, ale o tom někdy příště) a za výkon jsem od filiálky pro „guinnessku“, pelhřimovské agentury Dobrý den, která se stará o blbiny tohoto druhu, obdržel diplom a za mou snahu jsem jí musel zaplatit 3 500 Kč.

    Ale mladíci rádi dělávají psí kusy, protože v sobě mají sílu, chuť a potřebu se vydovádět. I mým činům bylo nutno přičíst tuto mladickou nerozvážnost, kdy v mém případě, budiž mi omluvou, byl můj věk, tenkrát teprve 54 roků. Prostě my mladí jsme se tenkrát takto projevovali…

    Promiňte mi tak obšírný úvod, který měl za záměr pouze naznačit, že o moderování, v tomto případě spíše komentování, něco vím, a v tomto oboru jsem schopen i něco posoudit. Osoba, které se však tento článek týká, je paní moderátorka s velkým eM. A jestliže je dnes jinde než byla ještě nedávno, tak je to především z důvodu tohoto velkého eM – plus – odvahy! Ano, řeč je o Daniele Drtinové.

    Pokud by byla moderátorkou, kde by v jejím případě iniciála její profese měla malé písmeno, tak by tam byla ještě dnes. V čem je zakopaný pes?

    Protože v českém způsobu myšlení, nejenom v českém, ale tady asi to platí o něco více, že pokud někdo něco umí více než my, tak předstíráme, že si toho nevšímáme, že to nic, ale v duchu spřádáme plány, jak se dotyčnému vyhnout, píchnout ho a odstranit, abychom nebyli v jeho stínu. Prostě jsou lidi, co umějí tvořit a ti, co umějí bořit.

    Číslo jedna problému odstranění Daniely Drtinové je česká mizerná politika. Čím více prohřešků v její interpretaci, tím více otázek a potřeby umění je zapotřebí ze strany oslovených v jejich zodpovězení, kdy častou výslednicí je lež.

    Řekněme si důležitou poučku, že i lhát se musí umět.

    A když se takový politik, který neumí politikovat a ke všemu ani lhát, ocitne na křesle před paní Danielou, tak aniž ještě něco řekl, tak prohrává o výrazné skóre. Může to být sebevětší tvrďák, ale veřejná prohra před celým národem, jím zacloumá, i kdyby byl tvrdší žuly. Protože neumí na intelektuální úrovni kontrovat, tak začne pletichařit, co s tou ženskou udělat!? Politik je zodpovědný za výkon svého poslání, čímž by politika měla být, ale všichni víme, že není. Je za práci velmi dobře placen, a vezme-li u mnohých poměr výše platu versus odvedené práce, tak nelze říci jinak, že je placen výborně. Jeho rozhodnutí ovlivňují životy milionů lidí, kteří mají právo vědět, co, proč a jak dotyčný za jejich důvěru a peníze udělal nebo neudělal. Ozvaly se i hlasy, že prý politici byli před Danielou jak na lavici hanby. Možná i ano, ale kdyby nedělali hanebné věci, tak by tam v takové pozici nebyli! To je stejně tak alibistické a legrační zdůvodnění, jako kdyby se někdo zlobil na učitele u zkoušky, že dává žákovi otázky, které mají prověřit jeho studijní vyspělost.

    A v televizi je to politický moderátor, který je protiváhou politikovy práce prováděné mnohdy inkognito, která svádí k ukradnutí voňavé šrůtky šunky, jak tomu bylo ve filmu Hoří má panenko, když se v sále zhaslo.

    A aby se do takové činnosti vneslo patřičné světlo, k tomu jsou tvůrci politických pořadů, kdy ve vysílání Události, komentáře, si uměla moderátorka Daniela Drtinová na některé vykuky řádně posvítit.

    Potrefený husák má pak dvě možnosti. Buď prokázat, že pravda je na jeho straně, a nebo by musel umět tak obratně zalhat, což v takovém případě bývá velmi nesnadné, protože by musel být vybaven absolutní schopností okamžité reakce, ale v navýšení tak přesvědčivého podání své lži, že by přetrumfoval i samotnou Danielu.

    No a jak jsem měl možnost sledovat výkony paní Drtinové, tak takového politika s takovou schopností, aby se v politickém pořadu bez povšimnutí prolhal do podoby bezúhonného politického služebníka, Česká republika nemá.
Ovšem tím, že budeme odstraňovat schopné lidi, jejichž profesní um, jdoucí rukou v ruce s další vlastností, kterou je odvaha, kdy takováto kombinace je vzácnější samotného šafránu, tak tím budeme posilovat zákulisní politické čachry, které Českou politiku provázejí po dlouhou řadu let. A podle toho, co se stalo s Danielou Drtinovou, budou provázet i dále.

    Protože moderování, kde se na politiky kladou méně náročné otázky, tak pak způsobuje, že ti budou lhát ještě více. A jak je známo, kdo lže, tak ten i krade.

JIŘÍ ŘEZÁČ z Větrníku

 

02.09.2013 08:45

Na článek reagovala moderátorka Daniela Drtinová:

Hezký den Jiří,
moc Vám děkuju! Dnes bohužel odvolali taky ředitelku nových médií Pavlínu Kvapilovou, tak to asi bude mít další vývoj.

S díky a přáním všeho dobrého,
Daniela D.